Mezi světy

Roztodivné krajiny
příběhy a tajemství,
stvořeny slovem,
k životu probouzeny
dechem fantazie..